مانور پدافند غیرعامل در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، مانور پدافند غیرعامل با موضوع…

اجرای مانور واکنش در شرایط اضطراری در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

مانور واکنش در شرایط اضطراری، رو گذشته در محل کارخانه اکسید منیزیم سربیشه برگزار شد. به…