برگزاری دوره های ممیزی ایزو در شرکت نسوز کشور

دوره های ممیزی داخلی و خارجی استانداردهای ایزو با هدف پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت…

هدف بدون برنامه ریزی آرزوست

هدف بدون برنامه ریزی آرزوست آیدا معماری، کارشناس دفتر مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد نسوز…