برگزاری دوره های ممیزی ایزو در شرکت نسوز کشور

دوره های ممیزی داخلی و خارجی استانداردهای ایزو با هدف پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور برگزار شد.

در راستای پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، دوره‌های ممیزی داخلی با محوریت استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (QMS) ISO 9001:2015، سیستم مدیریت محیط زیست ((EMS ISO 14001:2015 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی، جایگزین(OHSAS 18001) ISO 45001:2018 توسط شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه (AKK) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، به اطلاع می‌رساند این دوره‌های ممیزی داخلی در تاریخ‌های هفتم و هشتم مهرماه 1398 در محل کارخانه اکسید منیزیم سربیشه استان خراسان جنوبی و در تاریخ 9 مهرماه 1398 در محل دفتر تهران برگزار شده است. ضمن اینکه مرحله اول ممیزی خارجی (Stage one) نیز بیست و یکم مهرماه در محل کارخانه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور درصدد آن است که با برگزاری دوره‌های ممیزی و اخذ ایزو، محصول و خدمتی را ارائه کند تا منطبق با خواسته مشتریان و متناسب با شرایط بین المللی استاندارد باشد. زیرا خود را به جامعه و مشتریان متعهد می داند.