دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز: با تجمیع معادن کوچک، مشکل تامین مواد اولیه دیرگدازها حل می‌شود

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز در همایش پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز با تاکید بر تجمیع معادن کوچک غیراقتصادی مطرح کرد: در صنعت نسوز تولید مازاد داریم و هر اندازه صنایع توسعه پیدا کنند توان پاسخگویی نیاز آنها‌ را داریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، علی حسین‌ زاویه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: صنعت نسوز تنها صنعتی است که توسعه تحقیقات و تامین نیاز صنایع معدنی را در قالب بخش خصوصی محقق کرده است.
او افزود: در صنعت نسوز تولید مازاد داریم و هر اندازه صنایع توسعه پیدا کنند توان پاسخگویی نیاز آنها‌ را داریم. زیرا ما تولید خوبی داریم و مصرف کنندگان به ما اعتماد دارند که این امر جای خوشحالی دارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز ادامه داد: اما موضوع حائز اهمیت این است که تامین نهاده‌های مورد نیاز ما خارج از توان بخش خصوصی است و در این زمینه از سوی دولت توجه نشده و برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم. با این حال همیشه نیاز برخی صنایع معدنی مانند فولاد و سیمان را تامین کردیم.
او با تاکید بر اینکه ظرفیت‌سازی در صنعت دیرگداز انجام شده و حال باید اکتشافات برای شناسایی ذخیره جدید منیزیت سرعت گیرد، افزود: خوشبختانه برای حل این مشکل، ایمپاسکو و ایمیدرو تصمیم گرفتند و قول کمک به ما دادند تا معادن کوچکی که اقتصادی نیستند تجمیع شوند تا نیاز ما تامین شود.