درخواست ذوب آهن از صنعتگران دیرگداز: سر موعد مواد نسوز را به ما تحویل دهید

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: ما مدافع جلوگیری از خام فروشی هستیم و از تولید داخل و رونق تولید حمایت می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، محمد جعفر صالحی در پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز با بیان مطلب فوق مطرح کرد: ذوب آهن اصفهان بیش از ۵۰ نوع ماده نسوز که بیش از ۱۰۰۰ردیف می شود را به دلیل تنوع محصولات استفاده می کند‌.
او افرود: تا سال 83 نیاز ما به محصولات نسوز از طریق واردات تامین می شد و بیش از 30 درصد واردات داشتیم اما اکنون این رقم به کمتر از 2 درصد رسیده و این جای خوشحالی دارد. بیشترین مصرف مواد نسوز ما با ذوب کنورتوری است به همین دلیل امیدواریم‌ کیفیت تولید این مواد را افزایش دهیم. همانطور که برنامه توسعه و بهبود داریم و امیدواریم مواد نسوز برای کنورتور را تا 50 درصد کاهش دهیم.
صالحی با اشاره به اینکه 40 هزارتن ماده نسوز با بهای 400 میلیارد تومان مورد نیاز ذوب آهن است، گفت: ما موافق خام فروشی نیستیم و آماده حمایت از تولید داخلی هستیم. به همین دلیل تلاش داریم تا تمام نیازمان را از تولید داخل تامین کنیم و از تولیدکنندگانی که توان تامین نیاز ذوب آهن به مواد نسوز را دارند استقبال خواهیم کرد.
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان معتقد است: زمانبندی برای تامین مواد دیرگداز مهم است زیرا در غیر این صورت ناچار به توقف تولید می‌شویم که این امر به هیچ وجهه قابل جبران نیست و مطمئنا تعهدات ذوب آهن در مقابل مشتریان را به خطر می‌اندازد. بنابراین از تولیدکنندگان نسوز تقاضا داریم سر موعد مواد را به ما تحویل دهند.