با حضور معاون وزیر صنعت؛ پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز افتتاح شد

پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز امروز صبح با حضور خداداد غریب پور و مدیران ارشد صنایع معدنی کشور در هتل المپیک تهران افتتاح شد.