محورهای مهم پنل تخصصی اصلاح کیفیت منیزیای ذوب ساخت ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، حکیمه صالحی کارشناس ارشد مهندسی مواد در پنل تخصصی با موضوع اصلاح کیفیت منیزیای ذوب ساخت ایران گفت:

🔹نسوز کشور با سابقه ۳۰ ساله با تولید مواد اولیه دولومیت و منیزیت فعال است

🔹احداث و بهره برداری از کارخانه ها برای تولید فیوزد منیزیا در زمستان ۹۳ بود.

🔹برخی منیزیت‌ها مقدار آهک در آنها زیاد است و برخی سیلیس که با هردو آنها محصول تولید می‌کنیم.

🔹هردو این محصولات کاربرد دارند اما رفتار و خوردگی آنها با یکدیگر متفاوت است.

🔹کاربرد فیوزد منیزیا در کنورتور کوره قوس الکتریکی و… است

🔹مزیت فیوزد منیزیا که آن را محصول خاص کرده داشتن بلورهای درشت‌تر و تعداد کمتر مرزدانه است که باعث می‌شود خوردگی آن‌ در برابر مذاب کمتر شود 

🔹ذخایر معدنی ایران‌ عمدتا های‌سیلیس هستند

🔹بلورها هرچه درشتتر باشند بهتر است و ناخالصی ها به صورت نازک در مرزدانه ها قرار می گیرند.