توسعه صنعت نسوز کشور با 6 پروژه

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور تا پایان شهریورماه سال آینده، ۶ پروژه را با سرمایه گذاری ۲۱۵ میلیارد تومانی به بهره برداری خواهد رساند.