برگزاری کلاس آموزش کمک های اولیه در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

کلاس آموزش کمک های اولیه، با هدف توانمدسازی پرسنل کارخانه اکسید منیزیم سربیشه در برابر حوادث احتمالی، دوشنبه گذشته در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، واحد HSE شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور در بحث توجه به ایمنی و بهداشت از واحدهای برتر کشور است.